19 Juli 2024 godine

Infrastruktura ŽFBH

 1. Organizacija i upravljanje željezničkim saobraćajem
 2. Rukovanje kontrolnim sigurnosnim sistemima
 3. Sigurnost prijevoza putnika i robe
 4. Tekuće i investiciono održavanje donjeg stroja
 5. Izgradnja objekata donjeg stroja
 6. Tekuće i investiciono održavanje gornjeg stroja
 7. Mehanizovano održavanje gornjeg stroja
 8. Mjerenje i mjerna tehnika geometrije kolosjeka
 9. Mjerenje slobodnog profila pruge
 10. Održavanje signalno – sigurnosnih, telekomunikacionih, EE postrojenja i kontaktne mreže
 11. Uvođenje novih tehnologija staničnog sistema osiguranja, osiguranje putnih prijelaza, kao i daljinskog upravljanja elektro-vučom sa tendencijom daljeg razvoja
 12. Priprema i izrada željezničkih propisa
 13. Uvođenje i održavanje poslovne informaciono – komunikacione mreže
 14. Razvoj aplikativnog softvera
Sluzbena mjesta - Google Drive
Sluzbena mjesta : List 1
Oznaka pruge
Naziv željezničke pruge
* Kategorija pruge
11Sarajevo - ČapljinaD4
12Bos. Šamac / Šamac - SarajevoD4
13Doboj - TuzlaD4
14Brčko - BanovićiD4
15Živinice - ZvornikC3
17Bosanski Novi - KninD4
D4(opterećenje po osovini)22.5 tona
(opterećenje po dužnom metru)8 t/m
C3(opterećenje po osovini)20.0 tona
(opterećenje po dužnom metru)7.2 t/m

Dužina jednokolosječnih pruga iznosi 540,042 km
Dužina dvokolosječnih pruga iznosi 68,453 km

Ukupna dužina iznosi 608,495 km

Tuneli

Ukupan broj tunela na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 163

Mostovi

Ukupan broj mostova na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 233

Ukupan broj vijadukta na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 34